Podvojné účetnictví i DE svědomitě a zodpovědně!


Informace pro návštěvníky

11.11.2008 11:00

20.2.2012

Kvalitní zpracování účetní agendy =  úspora Vašich peněz!

V prosinci 2008 jsem odhalila Vážné nedostatky v účetnictví způsobené předešlou účetní agenturou,

kterou majitel "používal" 10 let! 

Odhalením chyby se vrátí majiteli fi 70.000Kč. V předešlých měsících, na základě dodatečného DP, a 

dodatečných přehledů o příjmech na sociální a zdravotné pojištění, to bylo dalších 60.000Kč.  

 

ROK 2012  je i nadále označován za rok velkých úspor a omezování finančních výdajů.

Spořit však na kvalitě účetních, bývá velkou chybou podnikatelů. Stav hospodaření firmy sestavuje účetní jak vůči finančnímu

úřadu, sociálním a zdravotním pojišťovnám-tzn vůči státu, ale zároveň pro dobré výsledky na bankovních účtech podnikatele.

Chybná čísla nepodložená pravdivostí, mohou znamenat vysoké odvody státu - neoprávněně,

anebo žádné odvody s prokazatelným snižováním daňového základu.

Obojí se může stát firmě osudným.

Svěřte své účetnictví po čase nové účetní, může Vám převzetím agendy odhalit špatné vedení Vašich čísel,

případně i zpronevěru!

 

—————

Zpět